Pagada

Factura

De:

Avd. de Marín
436950
MOAÑA (Pontevedra)
Tlf.: 986 39 30 34
N.I.F.: B-94092624

Factura número w-8
Factura de fecha junio 16, 2021
Importe total €45.00
Para:
Lourdes Fernández Domínguez

Lugar de Refoxo, n°11, O Carballiño. Ourense
DNI 34961474W

Cantidad Servicio Tarifa/PrecioAjusteSubtotal
1 COCINA INTERNACIONAL : HOTRO15PO

Esta formación está exenta de IVA según artículo 20.uno.9 de la ley de IVA 37/1992

€45.000.00%€45.00
Subtotal €45.00
IVA €0.00
Importe total €45.00